Tłumacze

Firma Handlowo-Usługowa poszukuje tłumaczy  :

- Znajomość rynku zagranicznego sektora budowlanego .
- Umiejętność tłumaczenia .
- Pozyskiwanie zleceń - dodatkowo płatne od zlecenia
- Płatność za tłumaczenie od zlecenia płatne po otrzymaniu od zamawiającego wpłaty .
- Zachowanie tajemnicy tłumaczenia .