Prace inzynierskie

1) PROJEKT BUDOWLANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM

    UŻYTKOWYM WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI BYTOWE O POJEMNOŚCI 9,6m3,

    PRZEWIDZIANEGO DO REALIZCJI NA DZ.NR. 914/3 W MICHAŁOWIE, GM. MICHAŁOWO