Optymalizacja kosztów budowy

1) ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OŚRODKA „ZBYSZKO” O CENTRUM

     KONFERENCYJNE W STANDARDZIE CZTERO GWIAZDKOWYM Z NAJWYŻSZYM

     PUNKTEM WIDOKOWYM W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM,

     ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁKACH NR EWID. GEOD. 848/1 I 861/5, PRZY UL. ŚW.

     ROZALII 13 W GONIĄDZU .