Oferta

- Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski uproszczony

- Kosztorys na budowie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( Zakres cała Polska ) .

- Inwentaryzacja budowy po zakończonej budowie .

- Kosztorys FIDIC

- Przedmiary wg. DIN


- Kosztorys ofertowy

- Kosztorys szczegółowy

- Kosztorys uproszczony

- Kosztorys powykonawczy

- Kosztorys zamienny

- Kosztorys różnicowy

- Kosztorys wzorcowy


- Kosztorysy na statki 


- Kosztorys nadający Standard


- Kosztorys szacunkowy

- Kosztorysy scalone

- Kosztorysy scalone w excelu

- Kontrola budżetu z budową 

- Kosztorysy w excelu

- Wykonujemy Zestawienie Robocizny , Materiału i Sprzętu oraz pozostałych Kosztów w excelu .

- Wykonujemy Zestawienie Materiałów potrzebne do wybudowania budowy tylko i wyłącznie w excelu .

- Książkę obmiarów.

- Weryfikacje cen opłacalności inwestycji po wygranym przetargu 

- Weryfikacja cen z aktualnego sekocenbudu

- Weryfikacja cen na podstawie cen rynkowych

- Weryfikacja dokumentacji przetargowej

- Kosztorys podzielony na różne etapowanie

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ( branża sanitarna , elektryczna i budowlana ),

- Kosztorysy dla studentów

- Kosztorysy z F-vat 

- Kosztorysy do ubezpieczalni  ( PZU , Warta  itp.) 

- Podważanie kosztorysów z ubezpieczalni 

- Weryfikacja przedmiarów

- Kosztorys nakładczy

- Kosztorysy z dokumentów W-Z

- Kosztorysy z paragonów

- Kosztorysy do ubezpieczalni

- Optymalizacja kosztów budowy

- Opinie kosztorysowe 

Zestawienie kosztów zadania Inwestycyjnego (ZKZ) 

- Kosztorys na podstawie fotografii zdjęciowej z opisem prac jakie zostały wykonane