O Firmie

Jesteśmy Firmą Usługowo-Handlową ukierunkowaną m.in. na kompleksowe wykonanie kosztorysów w branży instalacji sanitarnej , budowlanej i elektrycznej oraz Stwior :
 
Wentylacja, Klimatyzacja, Ciepłownictwo, Sieci zewnętrzne , wewnętrzne , instalacje przemysłowe , instalacje tryskaczowe , sieci ciepłownicze , pompy ciepła , centralne odkurzanie , wentylacja przeciw wybuchowa Ex , laboratorium , kotłownia , dygestoria , cyklony , multicyklony , sieci trakcyjne , obiekty liniowe , światłowody , górnictwo , hutnictwo , oczyszczalnie ścieków , stacja uzdatniania wody , biogazy , stacja uzdatniania gazu , przewiert sterowalny , Rury GRP , stacje redukcyjne , przepompownie ścieków , obiekty zabytkowe , obiekty dofinansowywane z UE , kosztorysy dla banków , kosztorysy do ubezpieczalni , kosztorysy dla rolników , prace demontażowe , rozbiórki
 
Wykonamy dla Państwa:
Kosztorys inwestorski
Kosztorys ofertowy
Kosztorys szczegółowy
Kosztorys uproszczony
Kosztorys powykonawczy
Kosztorys zamienny
Kosztorys różnicowy
Kosztorys wariantowy
Książkę obmiarów
Optymalizacja kosztów budowy
Opinie kosztorysowe
Prace inżynierskie
Prace magisterskie 
Weryfikacja kosztorysów inwestorskich
Zestawienie kosztów zadania Inwestycyjnego (ZKZ) 
Weryfikację dokumentacji przetargowej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 
Naszą firmę cechuję sumienność, dokładność oraz terminowość wykonywanych prac, dlatego chciałbym zainteresować Państwa naszą ofertą oraz zachęcić do współpracy.
Dla potwierdzenia naszych kwalifikacji i umiejętności przesyłam listę wykonanych kosztorysów, referencje oraz przykładowy kosztorys z zerowymi wartościami cenowymi (tzw. kosztorys ślepy) . Każdy kosztorys wysyłamy drogą e-mailową w formacie ath i pdf .
Celem uzyskania dokładnych informacji oraz ustalenia szczegółów dot. wyceny kosztorysu proszę o kontakt telefoniczny 512 055 585 bądź na adres e-mail antique4@wp.pl. 

pogotowie.kosztorysowe@wp.pl

 
Od dnia 22.12.2013 na youtube.pl

http://www.youtube.com/watch?v=JI48ubp5Dv4

Z dniem 31,12,2013 zostałem wpisany  do rejestru Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych


E-faktura – 0 zł.

Faktura papierowa wysłana pocztą polską – 15 zł. Doliczana do kwoty kosztorysuKażda zmiana w kosztorysie  do 1 h. bezpłatna powyżej 1 h. 30 zł. Za każdą rozpoczętą godzinę  . Z poważaniem
 
Z upoważnienia:
inż. Bartosz Ciesielski
Dział kosztorysowania
"Rzeczy niemożliwe robię od ręki cuda zajmują mi trochę czasu"

Rzeczoznawca kosztorysowy SKB 1071/15
Biegły sądowy ds. Kosztorysowania instalacji sanitarnych