Wymagane dokumenty do kosztorysu

Materiały które są  potrzebne do wykonania kosztorysu :

- Projekt budowlany + opis techniczny + Rysunki w auto cadzie lub w formacie pdf  lub

- Projekt wykonawczy + opis techniczny + Rysunki w auto cadzie lub w formacie pdf  lub

- Projekt przetargowy  + opis techniczny + Rysunki w auto cadzie lub w formacie pdf lub

- Projekt koncepcyjny  + opis techniczny + Rysunki w auto cadzie lub w formacie pdf lub

- Zestawienie materiałów w wordzie lub excelu lub innym formacie lub

- Fotografia zdjęciowa z opisaniem prac jakie zostały wykonane 

- Opisanie prac w punktach