Wykonane KOSZTORYSY RÓŻNICOWE

1) Budowa sieci Wodociągowej w miejscowośći Mieczków

2) Podczyszczalnia w Stasinie Stasin 13 08-107 Paprotnia

3) Podczyszczalnia ścieków przemysłowych dla Zakładów Drobiarskich w Stasinie - Roboty budowlane . 

4) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz ogrzewania ciepłym powietrzem

   JABŁONNA pow. Legionowo , woj. Mazowieckie DZIAŁKI NR : 1449/31,

   1449/35/,1449/36,1449/69

5) Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania II piętra 

    budynku Galerii BCC ul. Asnyka 1 w Bolesławcu

6) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-10 w Jelczu-Laskowicach Jelcz-

Laskowice, działka nr 22 obręb Laskowice, pow. oławski, woj. Dolnośląskie, AM27