Wykonane kosztorysy Podzielone na Etapowanie

1. Budowa budynku handlowego ul. Transportowej w Białymstoku 15-879 Białystok

2. Adaptacja, modernizacja i przebudowa obiektów zlokalizowanych przy ul. Orzeszkowej w Elblągu na potrzeby zespołu wyjazdowego działu ratownictwa medycznego , ul. Elizy Orzeszkowej 6, Elbląg