Wykonane kosztorysy inwestorskie dla UE

1. Budowa budynku handlowo-usługowego Krzyż gm. Czersk, działka o nr ewid. 389/5

2. Budowa budynku – warsztatu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi - Nieżywięć, działki o nr ewid. 97/12 i 97/13

3. Budowa budynku handlowo-usługowego z zapleczem socjalnym, lokalem mieszkalnym i towarzyszącą infrastrukturą

4. Budowa przyłącza energetycznego (budowa abonenckiej linii kablowej 15kV, budowa abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV zintegrowanej z układem pomiaroworozliczeniowym pośrednim, budowa abonenckiej linii kablowej 0,4kV) -dz. o nr ewid. 421/12,421/18, 421/16 m. Zagórki, gm. Człuchów

5. Budynek Handlowo-Usługowy Murator UC46 w Koninie