Kosztorysy dla studentów

1) Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Inzynierii Lądowej Instytut Inżynierii Wojskowej – Ćwiczenie Laboratoryjne dla Michała Dmocha 

2) Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Inzynierii Lądowej Instytut Inżynierii Wojskowej – Ćwiczenie Laboratoryjne dla Piotr Bielickiego

3) Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Inzynierii Lądowej Instytut Inżynierii Wojskowej – Ćwiczenie Laboratoryjne dla Marcina Boguckiego 

4) Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Inzynierii Lądowej Instytut Inżynierii Wojskowej – Ćwiczenie Laboratoryjne dla Krzysztofa Brzozowskiego .

5) Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Inzynierii Lądowej

     Instytut Inżynierii Wojskowej – Ćwiczenie na ocenę dla Mateusz Jóźwiak

6) Budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD ul. Krótka Wrocław

7) Budowa wodociągu rozdzielczego PEHD ul. Orzechowa Wrocław