Kosztorys szacunkowy

1) Projekt budowlany instalacji wod-kan. i centralnego ogrzewania modernizowanych pomieszczeń dla: hematologii jednodniowej na parterze budynku B, chemioterapii jednodniowej I-ego piętra budynku E, pracowni histopatologii I-ego piętra budynku G, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 
Aktulizacja cen kosztorysowych :

2) Adaptacja, modernizacja i przebudowa obiektów zlokalizowanych przy ul. Orzeszkowej Elblągu na potrzeby zespołu  wyjazdowego działu ratownictwa medycznego , ul. Elizy Orzeszkowej 6,Elbląg