Cennik

- Każdy kosztorys wyceniam indywidualnie , po dostarczeniu dokumentacji

- Nie wyceniam od pozycji

-W przypadku gdy są ukryte ceny kosztorysu inwestorskiego odkrycie ich – kwota 20 zł. Za 1 branże – Cena nie ulega zmianie i nie ulega negocjacji .

- Kosztorys dla studentów kwota od 50 zł. w zależności od wielkości zadania - Nie drukujemy takich kosztorysów w wersji papierowej , tylko i wyłącznie w formacie ath i pdf .

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – wyceniam indywidualnie

- Nie wykonujemy usługi kosztorysowej na telefon .

- Pomoc w znalezieniu pozycji KNR jest płatna w zależności od stopnia skomplikowania .

- W przypadku gdy kosztorys zostaje zlecony po godzinie 20:00 i ma być gotowy na następny dzień na rano usługa płatna w 100 % przed rozpoczęciem usługi kosztorysowej potwierdzona na e-maila potwierdzeniem przelewu , za taką usługę doliczam do usługi 40 % za pracę w godzinach nocnych .

- Kosztorysy do sądu - cena kosztorysu +  kwota  od 1% do 5 %  wartości kosztorysu  za  sprawę sądową  + Wizja Lokalna na obiekcie  .  Kwota płatna od razu przy oddaniu kosztorysu


- Zmiana formatu kosztorysowego np. z Zuzi lub innych programów do Normy koszt przejścia 20 zł. bez wpisywania cen i drukowania .
Firma Handlowo – Usługowa  składa ofertę na weryfikację kosztorysów inwestorskich branż budowlanych, sanitarnej i elektrycznej  do zamówień publicznych.

Kosztorysy inwestorskie sprawdzamy opierając się na podstawie aktualnych Rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych, prawie zamówień publicznych i prawie budowlanym po aktualnych  zmianach.Koszt weryfikacji kosztorysu inwestorskiego:


1)  Weryfikacje kosztorysu inwestorskiego ( branża budowlana, sanitarna, elektryczna)   pod względem sprawdzenia czy jest wykonany zgodnie z rozporządzeniami. Kwota zawiera weryfikację oraz opinię kosztorysową  – 150 zł. Netto

 

2)  Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego ( branża budowlana, sanitarna, elektryczna) pod względem przedmiarowym czy wszystkie pozycje potrzebne do wykonania zadania zostały policzone. Kwota zawiera weryfikację oraz opinię kosztorysową  – wycena indywidualna

 

3)  Weryfikacja przedmiaru robót dla zamówień publicznych ( branża budowlana, sanitarna, elektryczna)  pod względem sprawdzenia czy jest wykonany zgodnie z rozporządzeniami. Kwota zawiera weryfikację oraz opinię kosztorysową  – 150 zł. Netto

 

4)  Weryfikacja przedmiaru robót ( branża budowlana, sanitarna, elektryczna) pod względem przedmiarowym czy wszystkie pozycje potrzebne do wykonania zadania zostały policzone. Kwota zawiera weryfikację oraz opinię kosztorysową  – wycena indywidualna

 

5)  Podważanie kosztorysów i opiniowanie kosztorysów z PZU oraz innych ubezpieczalni  – wycena indywidualna lub ryczałt procentowy od 3,5 do  5 %  za 1 zlecenie . W/w ryczałt liczony jest od kwoty kosztorysowej policzonej od kosztorysu wyliczonego przez naszą firmę . W ryczałt jest wliczany sprawa w sądzie oraz obmiary na budowie .