Branża sanitarna

- Prace demontażowe

- Rozbiórki

- Wentylacja

- Klimatyzacja

- Ciepłownictwo

- Instalacje wod- kan.

- Systemy drenarskie

- Udrażnianie Kanalizacji

- Instalacje c.o.

- Ogrzewanie podłogowe

- Elektryczne ogrzewanie podłogowe

- instalacje przemysłowe

- Instalacja gazów medycznych 

- Urządzenia i Środki Higieny 

- Instalacje tryskaczowe

- Sieci zewnętrzne

- Sieci ciepłownicze podziemne

- Sieci ciepłownicze napowietrzne

- Centralne odkurzanie

- Rekuperacja

- Gruntowny wymiennik ciepła

- Wentylacja przeciw wybuchowa Ex

- kotłownie

- Przewiert sterowalny

- Przepusty drogowe

- Przewiert horyzontalny

- Rurociągi podwodne

- Renowacje zniszczonych kanałów

- Rury GRP

- Rury KWH 

- Przepompownie ścieków

- Oczyszczalnie ścieków

- Stacja uzdatniania wody

- Stacja uzdatniania gazu

- Pompy ciepła

- Powietrzne pompy ciepła

- Monitorowanie sieci wodociągowej

- Laboratorium

- Komin

- Zbiorniki nadziemne na wodę

- Zbiorniki nadziemne p.poż.

- Zestawienie Materiału na Pluvie

- Zbiorniki na gnojówkę

- Szamba Ekologiczne

- Rozdzielacze kompaktowe

- Fontanna

- Promienniki

- Poidła dla obór

- Instalacja technologi wody basenowej

- Instalacje SPA

- Instalacje olejowe

- Osuszacze powietrza

- Sonda spiralna

- System gaszenia

- Grzejniki przeciwwybuchowe

- Wentylacja Chemoodporna

- Wentylacja Kwasoodporna

- Kanały wentylacyjne tekstylne

- Wentylacja składana z płyt

- Lanca parowa

- Mikrotuneling

- Destyfikatory

- Usuwanie awarii

- Węzeł Chłodu

- Gazowe ogrzewacze wnętrz

- Instalacja dezodoryzacji