Branża elektryczna

- Prace demontażowe

- Rozbiórki

- Sieci zewnętrznych elektrycznych ( oświetlenie, linie kablowe nn/SN, stacje transformatorowe, kolizje energetyczne)

- Kanalizacji teletechnicznej 

- Instalacji silnoprądowych wewnętrznych ( sieć rozdzielcza, koryta kablowe, WLZ, osprzęt elektroinstalacyjny, oświetlenie, oprzewodowanie)
 
- Instalacje niskoprądowe wewnętrzne ( SSWiN, KD, SAP, DSO, LAN, CCTV, SAT, TV, BMS,KNX/IB)

- Światłowody

- Budownictwo liniowe/ kolejowe ( sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna, usuwanie kolizji energetycznych, LON).